Now showing items 1-20 of 7097

  • Ro og råkjør: innblikk i familiers hverdagsliv under covid-19-nedstengningen 

   Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020)
   I dette notatet gis det en beskrivelse av hverdagslivet i norske barnefamilier under covid-19- nedstengningen av Norge fra mars til juni 2020, da barnehager, skoler og skolefritidsordninger (SFO) var stengt. Analysen er ...
  • Mellomteltet 

   Kvernbråten, Kine (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for estetiske fag, 2020)
   I happened to be living in a tent, simply in the lack of conventional living space. This initial experience of living in a tent in combination of proceeding life as usual provoked a distinct, yet ungraspable feeling of ...
  • Duodji i Kunst og håndverk: En kvalitativ undersøkelse av vektleggingen av det samiske i undervisningen. 

   Mostue, Vanja Dahl (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for estetiske fag, 2020)
   Denne mastergradsavhandlingen fikk sitt opphav gjennom en kronikk skrevet av førsteamanuensis i urfolksstudier Torjer A. Olsen. Overskriften «Samane er blitt ‘dei andre’ i ein norsk samanheng. Skulen har gjort sitt for at ...
  • Border Threads: En undersøkelse av tekstile arbeider laget av flyktninger i et deltakende kunstprosjekt. 

   Dahl, Camilla (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for estetiske fag, 2020)
   Border Threads is a collaborative art project where we have made a textile tapestry about the theme "Borders" together with participants from Norway, Syria, Lebanon, Greece and Turkey. Many among these participants are ...
  • Drama som læringsform i Fagfornyelsen - Om å styrke elevers dybdeforståelse av de tre tverrfaglige temaene "demokrati og medborgerskap", "folkehelse og livsmestring" og "bærekraftig utvikling". 

   Vik, Malin Kathrine (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for estetiske fag, 2020)
   This master thesis is aimed at teachers and drama educators, especially those working in primary school. I am also reaching out to Norwegian school authorities, school owners and others. The study examines how Drama as ...
  • Samspill mellom plantefarging og maskinstrikk: Utvikling av kunnskap i to tekstilehåndverksteknikker 

   Bredesen, Kristin, E. (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for estetiske fag, 2020)
   Denne masteravhandlingen omhandler temaet plantefarging og maskinstrikking. Den er basert på å utvikle kunnskap og innarbeide ny kunnskap gjennom praktisk skapende arbeid. Det å skape og arbeide med hendene har alltid vært ...
  • Forbrukerforhold 12. til 16. mars 2020. Figurnotat 

   Berg, Lisbet (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-04-14)
   Studien viser høy tillit (85%) til myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset. Flere variable tyder på at de fleste vil følge myndighetenes råd. Få (17%) sier de har hamstret, men halvparten (50%) har sørget for å ...
  • FOOD2GATHER – Negotiating Foodscapes: An Introduction 

   Dolphijn, Rick; Amilien, Virginie (Consumption Research Norway (SIFO) , OsloMet - Oslo Metropolitan University, 2020-02-28)
   In this report, we introduce the ways in which our research team jointly works on the theoretical framework that is being developed in our FOOD2GATHER project. Starting from the idea that “Foodscapes” - which are central ...
  • Smart technologies in connected homes – A 2019 Norwegian consumer survey 

   Slettemeås, Dag (Consumption Research Norway (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-12-02)
   This report presents the results of a national representative survey, conducted in Norway, which focuses on consumers’ access to smart/connected products/systems at home. The survey also explores consumers’ experiences ...
  • Grupper med lav kunnskap om økonomi 

   Poppe, Christian (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10-24)
   Notatet identifiserer grupper med lave kunnskaper om økonomi. Resultatene er primært basert på egne data om økonomisk trygghet i Norge i 2017 (Kempson and Poppe, 2018), men også på tidligere studier foretatt av andre eller ...
  • Forbruksreduksjon av plastposer – en litteraturstudie 

   Bøyum, Live Standal; Hebrok, Marie (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10-30)
   Plastens innvirkning på miljø og klima har lenge vært et svært omdiskutert tema. Plastbæreposene fikk særdeles mye oppmerksomhet i forbindelse med EUs “plastposedirektiv” som kom i 2015. Etter at EU-direktivet ble vedtatt, ...
  • Bærekraft: Vanskelige valg i hverdagen 

   Vittersø, Gunnar (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10-21)
   I dette notatet har vi samlet resultater fra pågående prosjekter knyttet til temaene miljøholdninger, reparasjon, betalingsvillighet, spisevaner og julegaver. Flere av resultatene er hentet fra den årlige SIFO-surveyen som ...
  • En fargerik merkedag. Om halloween i Norge i det 21. århundret 

   Amilien, Virginie; Schjøll, Alexander (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10-29)
   I korte trekk kan vi oppsummere den norske halloween-feiringen i 2018 med følgende punkter:  Ca. 1/3 av befolkningen feiret halloween i 2018, mot under en 1/5 i 2011 og 2012.  69 % av de familier med hjemmeboende barn ...
  • Markedsføring og personvern i sosiale medier – en flermetodisk undersøkelse med barn som medforskere 

   Rosenberg, Thea Grav; Steinnes, Kamilla Knutsen; Storm-Mathisen, Ardis (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-03-27)
   Denne rapporten ser på hvordan markedsføring i sosiale medier og blogger fremtrer, oppleves og håndteres av norske tenåringsbarn og hva som kan fremme deres digitale forbrukerbevissthet- og kompetanse.
  • Mestring og sårbarhet ved netthandel - En kartlegging av digital forbrukerkompetanse i Norge etter EU- kommisjonens Digital Competence Framework for Consumers 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Thorjussen, Christian Bernhard Holth (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-09-14)
   Denne rapporten bruker EU-kommisjonens Digital Competence Framework for Consumers for å undersøke hvordan digital forbrukerkompetanse ved netthandel fordeler seg i befolkningen. Rapporten presenterer funn fra en landsdekkende ...
  • Kunnskap om personlig økonomi 

   Bakkeli, Nan Zou (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-09-14)
   Denne rapporten handler om å identifisere kunnskap som er avgjørende for å oppnå en trygg og bærekraftig økonomisk situasjon for folk i Norge. Vi undersøker hvor denne kunnskapen kommer fra, og hvilke kunnskapskanaler som ...
  • Økonomiske rådgivningssaker i Nav 2019 

   Poppe, Christian (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-05-28)
   Hovedmålet med denne rapporten er å gi en oversikt over den totale saksmengden og saksbehandlingsutfall på feltet økonomisk rådgivning i Nav. Hovedinteressen for Barne- og familiedepartementet, som er oppdragsgiver for ...
  • Digitalt koronaliv 2020: Norske husstanders digitale håndtering av koronapandemien 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-05-05)
   I denne rapporten har vi gjort analyser basert på en landsdekkende survey om «digitalt koronaliv». Dette gir oss et øyeblikksbilde av hvordan den norske befolkningen har opplevd og håndtert koronakrisen i den første fasen ...
  • Hvordan går det med folks økonomi i koronatider? 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-04-20)
   Denne rapporten omhandler resultater fra den første spørreundersøkelsen i en serie av surveyer om effekter av koronakrisen for folks privatøkonomi. Etter de første tre ukene er 8 prosent av husholdene — eller 192.000 hushold ...
  • Tillit og forbrukerforhold i EU28 og Norge – Resultater fra EU-kommisjonenes Consumer Conditions Scoreboard. 

   Berg, Lisbet (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-04-06)
   I EU-kommisjonens siste måling av forbrukerforholdene i tretti europeiske land rangeres forbrukerforholdene i Norge som nr.2. Norske forbrukere har høyere tillit til forbrukermyndighetene enn til tilbyderne i markedet, ...