Markegård, Gunhild × flyindustri|markedsmodellen|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213|regresjonsanalyse × Master thesis ×
1 result