Pettersen, Kjell Sverre|Terragni, Laura|Mosdøl, Annhild|Semb Andenæs, Turid|Friis Pedersen, Lise × Home care services|VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808 ×
1 result