HF - Department of Nursing and Health Promotion × Pettersen, Kjell Sverre|Terragni, Laura|Mosdøl, Annhild|Semb Andenæs, Turid × Home care services|VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808|Health literacy|Innvandrere ×
1 result