Telenius, Elisabeth Wiken|Engedal, Knut Arne × Home care services|VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808|Dementia|Nursing home|Muscle strength ×
1 result