Pettersen, Kjell Sverre × Home care services|VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808|VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806 × Peer reviewed|Journal article ×
1 result