Brekke, Idunn|Lühr, Nina × Adolescent health|Socioeconomic status|VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808|Hjemmetjenesten|Oslo × Peer reviewed ×
1 result