Grotle, Margreth|Nygaard, Øystein Petter|Johnsen, Lars Gunnar × Adolescent health|Socioeconomic status|VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808|VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Fysikalsk medisin og rehabilitering: 764|Psoriatic arthritis|Outcome assessment|Utility measures ×
1 result