Grotle, Margreth|Uhlig, Till|Krøll, Frode × Adolescent health|Socioeconomic status|VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808|VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Fysikalsk medisin og rehabilitering: 764|Outcome assessment|Psoriatic arthritis ×
1 result