HF - Department of Physiotherapy × Grotle, Margreth|Lauridsen, Henrik H.|Albert, Hanne B. × Adolescent health|Socioeconomic status|VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808|Roland Morris Disability Questionnaire × Journal article ×
1 result