Acute pain|VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808|Dignity|Chronic pain × Peer reviewed|Journal article ×
4 results