Jøranson, Nina|Granbo, Randi|Andresen, Mette × Activity level|Nursing home|Elderly|VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800 ×
1 result