LUI - Department of Vocational Teacher Education

Resultat 1 - 20 av 47

'Back into your arms' - Exploring models for integrated university-professional learning in a lifelong perspective

Johannesen, Hedvig, Øyan, Petter, Magnus, Ellen Merethe (Open University, Centre for Widening Participation 2018-02-01)

Læreres behov for å bli ivaretatt når elever truer med og bruker vold

Skåland, Børge (Forum for psykologer i kommunen 2018)

(Why) Does Action Research Need To Intervene And Change Things?

Eikeland, Olav (Rainer Hampp Verlag 2018)

Profesjonsretting og studentaktivitet

Sylte, Ann Lisa (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

From school to work: Coherence between learning in school and learning in workplaces for apprentices in the Media graphics programme in Norway

Aakernes, Nina (Linköping University Electronic Press 2018-05-22)

Når arbeidet blir skole og skolen blir arbeid – #Læringslivet som et eksempel på et symbiotisk læringssystem

Amble, Nina, Johansen, Else Marie ( 2018)

FoU-baserte læringsaktiviteter i yrkesfaglærerutdanning: Sammenheng mellom utdanning og profesjonsutøvelse?

Spetalen, Halvor, Eben, Bjørn (Akademika forlag 2018)

Yrkesstolthet og frafall i kokkeyrket

Eben, Bjørn (Høgskolen i Oslo og Akershus 2018-01-30)

Digitale historiefortelling som kontekstuell læring i yrkesfaglig undervisning

Wolden, Anne-Catrine, Goth, Ursula-Georgine Småland, Larsen, Anne Karin (Linköping University Electronic Press 2018)

Ensuring Curriculum Relevance in Vocational Education and Training: Epistemological Perspectives in a Curriculum Research Project

Hiim, Hilde (VETNET 2017-04-26)

Samarbeid mellom masterstudenter i yrkespedagogikk og deres kolleger på egen arbeidsplass

Larsen, Anne Karin (OsloMet – storbyuniversitetet 2017)

Feministisk aksjonsforskning i det yrkesfaglige feltet

Amble, Nina, Møller, Ellen, Vagle, Inger (Cappelen Damm Akademisk 2017)

A learning organization in practice: Service development in care work

Amble, Nina (Roskilde Universitet 2017)

Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglærere erfaringer med yrkesopplæring i Vg1

Bødtker-Lund, Daniel, Hansen, Kari, Haaland, Grete, Vagle, Inger (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2017)

Grunnleggende ferdigheter for arbeidslivet? Bruk og betydning i restaurant- og matfagyrker

Spetalen, Halvor (Linköping University Electronic Press 2017)

Bestyrkende faktorer som fremmer en positiv overgang fraskole til varig arbeidslivstilknytning for elever ilærekandidat-ordningen.

Breilid, Nils, Dyrnes, Eva Martinsen ( 2017)

Profesjonsrettet lærerutdanning for yrkesfag - dagens undervisning og opplevelse av relevans

Sylte, Ann Lisa, Jahanlu, David ( 2017)

Teori og praksis i yrkesfaglige læreplaner – myter ogrealiteter

Spetalen, Halvor (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

The Organization Theories of the Industrial Democracy Experiments Meet Contemporary Organizational Realities

Klemsdal, Lars, Ravn, Johan Elvemo, Amble, Nina, Finne, Håkon ( 2017)

Life In Noah’s Ark: Using Animal Figures As An Arts-Based Projective Technique In Group Work To Enhance Leadership Competence

Meltzer, Cecilie (DigitalCommons 2016)