LUI - Department of Early Childhood Education

Resultat 1 - 20 av 111

The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers

Løkken, Ingrid Midteide, Bjørnestad, Elisabeth, Broekhuizen, Martine, Moser, Thomas (SpringerOpen 2018-07-16)

Interaction-quality and children’s social competence in Norwegian ECEC.

Løkken, Ingrid Midteide, Broekhuizen, Martine Louise, Barnes, Jaqueline, Moser, Thomas, Bjørnestad, Elisabeth (Early Childhood Education Association Finland 2018)

Embracing uncertainty: a diffractive approach to love in the context of early childhood education and care

Aslanian, Teresa Katherine (Taylor & Francis (Routledge) 2018-04-03)

Living in and learning within urban space. Inviting teacher students to exchange their city life experiences with words and drawing

Jamouchi, Samira (European Teacher Education Network 2018)

Oversettelsesproblematikk og slaveri: En kritisk analyse av oversettelsen av doulos, pais, oiketes og soma i Bibelselskapets oversettelser

Martinsen, Anders (Universitetsforlaget (Scandinavian University Press) 2018-06-05)

Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte i arbeidsrettet norskopplæring

Tkachenko, Elena, Fevolden, Benedikte Homme (Novus forlag 2018)

Evaluation of the Lamer social competence in preschool scale

Løkken, Ingrid Midteide, Broekhuizen, Martine, Moser, Thomas, Bjørnestad, Elisabeth, Hegna, Maren Meyer (Høgskolen i Oslo og Akershus 2018-06-21)

Riddles as Language Experiences

Czyżak, Iwona, Karlsson, Eivind (Peter Lang 2017)

Literature for Children with Special Needs - A Complex Landscape

Karlsson, Eivind (Vidarforlaget AS 2018)

"-Hvad vil du? -Lege due og falk!" Barns kultur i Peer Gynt

Karlsson, Eivind (Vidarforlaget AS 2016)

Hva sier reven? Mediedanning med utgangspunkt i en multimodal tekst

Karlsson, Eivind (Novus forlag 2017)

Studenten – en sentral aktør i egen læreprosess

Haug, Kristin Holte, Karlsson, Eivind (Universitetsforlaget 2008)

Is cognitive development at three years of age associated with ECEC quality in Norway?

Eliassen, Erik, Zachrisson, Henrik Daae, Melhuish, Edward (Taylor and Francis 2017-12-19)

Religionsforståelsen i ny rammeplan for barnehagen

Hovdelien, Olav (IKO-Forlaget 2017)

Forskning på religion og livssyn i barnehagen - oversikt og tendenser 1996-2018

Hovdelien, Olav (IKO-Forlaget 2018)

Does this work [of art] invite me into [intersubjective] dialogue? Discussing relational aesthetics in music education

Vist, Torill, Holdhus, Kari (University College of Music Education in Stockholm (SMI) 2018)

Parodi og det imaginære Afrika i en lesning av Rumpemelk fra Afrika

Alfheim, Ingvild Kristin, Fodstad, Cecilie Dyrkorn (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

ITERS-R as a tool for improving quality in Norwegian ECEC settings: A critical reflection

Tandberg, Cato, Kaarby, Karen Marie Eid (European Teacher Education Network 2018)

"Ei linerle vet at hun er ei linerle." En kvalitativ studie av små barns "wellbeing" i barnehagen

Eide, Brit Johanne, Winger, Nina, Wolf, Kristin Rognerud Danielsen, Dahle, Hanne Fehn (Norsk senter for barneforskning 2017)

Veien hjem i Lisa Aisatos En fisk til Luna

Fodstad, Cecilie Dyrkorn, Alfheim, Ingvild Kristin (Norsk senter for barneforskning 2017)