SEN - Documents

Resultat 1 - 18 av 18

Do Norwegian Textbooks for Compulsory Education Promote Geological System Thinking?

Hansen, Pål Kirkeby (Scholink Co., LTD 2018)

The Road Not Taken: the fate of W.E.B. Du Bois's Science of Society

Seltzer, Michael (Wiley 2017)

From IT to Tablet: Current Use and Future Needs in Kindergartens

Bølgan, Nina (Universitetsforlaget 2012)

Leading the game, losing the competition: identifying leaders and followers in a repeated game

Seip, Knut Lehre, Grøn, Øyvind (PLoS One 2016)

Fra grandiositet til gjensidighet. Utdrag fra en psykoterapi med en narcissistisk forstyrret gutt

Nerdrum, Per (Föreningen för barn- och ungdomspsykoterapi 2015)

Diversitet i lærerutdanningene. Bidrag til en profesjonsorientert forståelse av fag og kunnskapsområder

Skrefsrud, Thor-Andre, Østberg, Sissel (Universitetsforlaget 2015)

Competing disciplinarities in curricular L1. A Norwegian case

Ongstad, Sigmund (IAIMTE 2015-08-17)

The Role and Style of Meetings in a Native Village in Mexico City: A Contribution towards the Analysis of Meetings

Hagene, Turid (Centre for Latin American Research and Documentation 2015-10-27)

Temperature, growth season length and phytoplankton abundance in the Gulf of Maine

Seip, Knut Lehre (CSIRO Publishing 2015-03-19)

Strategier i forskningsveiledning? En analyse av veilederes tilbakemelding på tekst

Handal, Gunnar, Lycke, Kirsten Hofgaard, Lauvås, Per (Universitets- og høgskolerådet 2013)

Education for All in Norway: Unpacking Quality and Equity

Braathe, Hans Jørgen, Otterstad, Ann Merete (Elsevier 2014-02-21)

Investigating possible causal relations among physical, chemical and biological variables across regions in the Gulf of Maine

Seip, Knut Lehre (Springer 2014-10-15)

Utvikling av læreres undervisningspraksis i matematikk som en utforskende og reflekterende virksomhet. En teoretisk og empirisk grunnet drøfting.

Kværnes, Leif (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning , Universitetet i Oslo 2013)

Development of the Palpation Domain for Muscle and Skin in the Global Body Examination

Kvåle, Alice, Bunkan, Berit Heir, Ilner, Stein E. Opjordsmoen, Friis, Svein (Informa Healthcare 2013-03)

Entry into nursing: An ethnographic study of newly qualified nurses taking on the nursing role in a hospital setting

Bjerknes, Mari Skancke, Bjørk, Ida Torunn (Hindawi Publishing Corporation 2012)

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten?

Halvorsen, Knut (Fagbokforlaget 2011-12)

On knowledge bases and maps of knowledge : some guiddities on getting to know in contemporary higher education

Blichfeldt, Jon Frode (Universitetsforlaget 2010)

Sammenligning av to undersøkelsesmetoder innen psykomotorisk tradisjon : GFM-52 og DOK

Kvåle, Alice, Bunkan, Berit Heir, Ljunggren, Anne Elisabeth, Opjordsmoen, Stein, Friis, Svein (Norsk fysioterapiforbund 2010-02-12)