SAM - Master Theses

Resultat 1 - 20 av 703

Aller mest er jeg opptatt av at ungdommen skal hjem: Familiens involvering i overgangene mellom hjemmet og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgninstitusjon

Svalund, Karin (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Digital mobbing blant barn og unge: En litteraturgjennomgang av eksisterende forskning på årsaker til digital mobbing blant barn og unge

Ødegård, Elise (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Arbeidsmiljøundersøkelser, teori og praksis, NAV som case

Gaup, Anna Lena (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Rørsleglede i kroppsøvingsfaget - Ein kvalitativ studie av elevar sine erfaringar med rørsleglede i kroppsøvingsfaget.

Harboe, Tone (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Elevers meningsskaping i møte med litteratur i norskfaget - En diskursanalytisk tilnærming til elevers resepsjon av en ungdomsroman

Henjum, Line (Høgskolen i Oslo og Akershus 2018)

Strategi i offentlig sektor - Ledestjerne eller nederst i en skuff?

Holdal, John A., Hovengen, Simen (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

«Målekortet kommer fra oven» Hvordan bidrar mål- og resultatstyring til medvirkning i NAV-kontor?

Hysing-Olsen, Bjarte (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018-04)

Strategier i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Statlige styringsinstrumenter og lokale tilpasninger

Ingjer, Anette Jørve (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018-05-04)

Åpne oppgaver i matematikk: En kvalitativ undersøkelse av elevenes arbeid med åpne oppgaver og matematiske kompetanser som kommer til syne.

Kilicdogan, Erdal (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Et alternativt kommunikasjonsmønster i matematikksamtalen

Kristiansen, Sverre (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

En kvalitativ studie av tyrkiske mødres erfaringer med skole-hjem samarbeid

Makbule, Kaya (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Mellomledere som endringsagenter: en studie av mellomledelse i kommunal sektor

Martinsen, Nina Dahl, Raaden, Stine (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Politikk og administrativ effektivitet i statsforvaltningen - Iverksetting av Moderniseringsagendaen mot en effektiv og digital statsforvaltning

Neergaard, André (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Teaching for Robust Understanding. Students’ accounts of learning mathematics in problem-solving classrooms.

Nesbo, Gunnar Voigt (Høgskolen i Oslo og Akershus 2018)

Sosiomatematiske normer og betydningen av lærerens spørsmål

Nesdal, Linn-Silje Kristin (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Analyse av populærmusikk på ungdomstrinnet

Nordnes, Cecilie (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Strategisk planlegging og forpliktelse i Oslo kommunes bydeler

Olsen, Anette Trondal, Sandkroken-Olafsen, Carl Fredrik (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018-05)

Hvordan virksomheter omorganiserer IT-funksjonen for å digitalisere tjenester

Paulsen, Huiming C. (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Kommunal eierstyring av arbeids- og inkluderingsbedrifter organisert som aksjeselskap

Rogstad, Ingunn (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Intensivsykepleierens funksjon og ansvar når barn er pårørende. Et forslag til fagprosedyre.

Strand, Thale Kristine (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)