HF - Master Theses

Resultat 1 - 20 av 609

Exploring and describing multiscale activities: Scaling up behaviour analysis

Berge, Samantha Kelly (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Behandlig og håndtering av aggressiv og voldelig atferd

Melby, Martine (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Hvor viktig er inntektssikring, foreldrepåvirkning og tidligere skoleopplevelser for ungdom som står utenfor skole og arbeid? (En kvantitativ undersøkelse)

Thorbjørnsen, Gina (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Analyse av begrepene deriverte og emergente relasjoner samt hvordan begrepene studeres ved bruk av sorteringstest

Westgård, Anne (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Kategoriseringsmodeller innenfor to vitenskapelige disipliner

Nordenstam, Constanse (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Hvilke motiver for frivillig arbeid skiller individualister og kollektivister?

Holmøy, Vilde (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Kognitiv psykologi vs. atferdsanalyse: Valgatferd og belief-bias effekten

Østenheden, Miriam S. (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

A behavior analytic account of social categorizatio

Strand, Rebekka (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Unge voksne kreftoverleveres erfaringer med å delta i gruppetilbudet Sjukt Sprek: en kvalitativ studie

Romsvik, Tine Susanne (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Helserelatert livskvalitet hos pasienter med prostatakreft – en sammenligning mellom aktiv overvåkning og kirurgi

Sebakk, Karin Skogstad (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Bruk av ISBAR for kvalitetssikring ved pasientoverlevering – en observasjonsstudie

Sollie, Anne-Line Kjos, Tærum, Hanne (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Hvordan utvikler operasjonssykepleiere sin faglige kompetanse etter fullført videreutdanning?

Skråmm, Sisilie Havnås (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Håndtering av fantomsmerter blant kroppsdelsamputerte pasienter: Kampen mot fantomsmerter

Oleslami Lida, Rohangiz Sheikh (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Sykepleiestudenters opplevde læringsutbytte av medisinsk simulering på en akuttpsykiatrisk avdeling

Davik, Nils Kristian (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Psychologists’ experience in mental healthcare services for migrant population in Italy: A qualitative study.

Daverio, Giuseppe (Oslo Metropolitian University 2018)

Anestesisykepleierens funksjon ved innleggelse av perifert venekateter (PVK) på pasienter med vanskelig venetilgang

Krippendorf, Hege Kristin (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Tidlig mobilisering av intensivpasient med sengesykkel

Iversen, Marit Frigård (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Støy på Intensiv "Samsvarer støynivået intensivpasienten blir utsatt for med WHO sine anbefalinger?" - Kvantitativ studie

Skrataas, Helle (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Forslag til fagprosedyre for: ”Endotrakeal intubasjon til fastende voksne pasienter uten vanskelig luftvei, som skal i generell anestesi.”

Nesbakk, Line (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Sykepleierens funksjon og ansvar ved respiratoravvenning – Et undervisningsprogram

Mesina Jr., Renato S. (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)