TKD - Master Theses

Resultat 1 - 20 av 255

Trearbeid og praktisk kunnskap i grunnskolen: Å utdanne hele mennesket

Stubbrud, Christina (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

I morgen var jeg alltid et barn: Etnodramaets potensiale til å belyse barnets opplevelse av å bli utsatt for psykisk vold og dets påvirkning på selvbildet

Slagsvold, Erle (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Det diskursive i møtet mellom kunst og arkitektur - mot en utvidet forståelse av det bygningsintegrerte

Hovdenak, Eirin (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

«Mer enn 140 tegn» En studie av hvordan norske fortelleres beveggrunner påvirker norsk fortellerpraksis.

Henriksen, Hanna (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Redningsarbeid ved snøskredulykker

Prestrud, Cecilie (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for produktdesign 2018)

Communication from the child’s perspective - Improving the experience for the children in the asylum process

Larsson, Helena (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for produktdesign 2018)

Utsikt: Design av en bedre navigasjonsopplevelse ombord hurtigbåter.

Hustad, Rune-Kristoffer Kjellevold (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for produktdesign 2018)

An opportunity for user experience design in primary antibiotics adherence in children: A narrative-based product, driven by big-data and gamification principles

Razmi, Fatemeh (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for produktdesign 2018)

DysleksiUng – å gi unge med dysleksi oversikt over egen situasjon

Aurlien, Åshild, Fløstrand, Julie Beate (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Relasjoner mellom menneske og ting - materialitet og forbruk i et designdidaktisk perspektiv

Bangsund, Majken (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Visuell kompetanse - En kvalitativ undersøkelse av unges bildepraksiser på Instagram

Veflen, Jorun Eikill ( 2017)

Fra forberedelse til forestilling - Betydningen av relasjonsskaping og samarbeid i en amatørproduksjon

Utgård, Torun (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Å erobre det sansbare - En estetisk-didaktisk problematisering av læringsbegrepet, i møtet mellom lydkunst og skole

Ulla, Hanne (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Dramaturgiske strategier i manusutvikling - Fra virkelighet til teatermanus

Taranrød, Kjerstin Løvskeid (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Digitale verktøy i Kunst og håndverk - Læreres undervisningspraksis, muligheter og begrensninger

Strand, Ingri (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

«Et Komisk Synspunkt» En sammenlikning av to Komedier

Øvrevik, Thorbjørn (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

The Impact of Interactional Theater on Women in Sex Work Based on research conducted in cooperation with Theater For A Change in Malawi, Africa.

Rødal, Silje Berg (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2017)

Teori og praksis hånd i hånd - Om det paradoksale skille mellom teori og praksis i faget Kunst og håndverk

Neuberg, Anita (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Håndskrift i skolen. Refleksjoner om håndskrift i utvalgte strategidokumenter utgitt av Kunnskapsdepartementet 2007 - 2016

Madsen, Ailin (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

En skapende prosess - refleksjon gjennom prosessdokumentasjon

Lyngvær, Linnéa (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)