HV - Master i Sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling

Resultat 1 - 20 av 70

Simuleringstrening og praksis – sykepleierstudenters erfaringer

Floden, Øydis (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Sykepleierstudenter og læring i faget anatomi, fysiologi og biokjemi

Sæther, Henny Else Kjølstad (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Sykepleieres erfaringer med bruk av ESAS for å kartlegge symptomer hos pasienter med kreft i palliativ fase

Ihler, Elise Marie (OsloMe - storbyuniversitetet 2018)

Helserelatert livskvalitet hos pasienter med prostatakreft – en sammenligning mellom aktiv overvåkning og kirurgi

Sebakk, Karin Skogstad (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Hvordan utvikler operasjonssykepleiere sin faglige kompetanse etter fullført videreutdanning?

Skråmm, Sisilie Havnås (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Håndtering av fantomsmerter blant kroppsdelsamputerte pasienter: Kampen mot fantomsmerter

Oleslami Lida, Rohangiz Sheikh (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Intensivsykepleierens funksjon og ansvar når barn er pårørende. Et forslag til fagprosedyre.

Strand, Thale Kristine (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Depressive symptomer og egenbehandling (self-management) hos personer med diabetes type 2. Kvantitativ metode

Rønning, Marte Andreassen (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

«Sosial støtte hos brystkreftpasienter med fatigue»

Sørensen, Hege Lilleskare (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Erfaringer med opplæring i systematisk observasjon (ALERT) i kommunehelsetjenesten

Sletner, Anita (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Symptomer hos eldre kreftpasienter

Solvik, Elena (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Motivasjon hos sykepleiestudenter

Lengard, Camilla (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Kartlegging av kunnskaper om og holdninger til smerte og smertelindring blant sykepleiere i kreftomsorgen i Norge

Nyblin, Ulla Britt Østerdahl (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Tilfredshet påvirkes av helserelatert kompetanse: -En pilotstudie om bytte fra originalt biologisk legemiddel til biotilsvarende alternativ

Brandvold, Malin Irene Bergheim (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Personellopplæring og implementering av smertevurderingsverktøy for smertelindring i kommunale akutte døgnplasser (KAD)

Ekeberg, Nina (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

“It is both scary and exciting” - Home care nurses’ experiences with medication-kits as tools in a palliative context

Staats, Katrine (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2017)

Livskvalitet etter fedmekirurgi

Dagsland, Vigdis Halvorsen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

”På let etter ord – usikkerhet i samtaler om døden”

Risheim, Emilie (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Fra fortellerkultur til koding - En kvalitativ studie om sykepleieres erfaringer med sykepleiedokumentasjon i DIPS behandlingsplan

Hynnekleiv, Ingerd Irgens (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Synsrelatert livskvalitet ved våt aldersrelatert macula degenerasjon (AMD) - Målt med «The National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire - 25» (NEI VFQ-25)

Schippert, Ana Carla (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)