HV - Master i Psykisk helsearbeid

Resultat 1 - 20 av 58

En kvalitativ studie av motivasjon for mennesker med psykisk utviklingshemming og schizofreni

Lotfi, Maryam (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

"ET FRØ ER SÅDD" Psykomotoriske fysioterapeuters erafringer fra arbeidsrettet rehabilitering

Rihti, Ia (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Moving toward or away from sexuality

Schneider, Marthe (OsloMet - Oslo Metropolitan University 2018)

Psykomotoriske terapeuters erfaringer med pasienter som har nedsatt kontakt med kroppen

Brandal, Kate (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Å GJØRE HÅP - En studie om pasienter i langvarig LAR-behandling, deres håp om recovery og hvordan jobbe for å styrke det.

Telle, janne Nygaard (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Sykepleiestudenters opplevde læringsutbytte av medisinsk simulering på en akuttpsykiatrisk avdeling

Davik, Nils Kristian (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Psychologists’ experience in mental healthcare services for migrant population in Italy: A qualitative study.

Daverio, Giuseppe (Oslo Metropolitian University 2018)

De eskalering i akuttpsykiatrisk avdeling.

Seierstad, Andreas (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

"Kan du høre meg?" - Hvordan opplever flyktninger å snakke om flukt?

Sandvik, Ine Svendsen (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Ungdom med rusmiddelmisbruk og tiden etter behandlingsopphold i institusjon

Næss, Helene (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Hvordan funksjonell styrketrening påvirker livskvaliteten hos personer med angst: en kvalitativ studie

Hovland, Christoffer (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Tilknytning, relasjon og kulturell identitet

Hagfors, Anne Julie (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Kroppslige sinn i berøring og bevegelse mot helse. Mot en helhetlig behandling i Norsk Psykomotorisk fysioterapi.

Albertsen, Mette (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

«Angst, depresjon og mestringstro blant pasienter i behandling på et rehabiliteringssenter under ytelsesavtale H – Hjertesykdommer. En pilotstudie.»

Øverberg, Ellen Victoria (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

«Rus på huset» En kvantitativ studie om motoverføringer i rusbehandling

Redondo, Christina (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Selvmordsuttrykk på Facebook: hjelperens erfaringer

Larsen, Johan Fodstad (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Hvordan opplever Nav-veiledere arbeidsbistand til personer med psykiske problemer?

Carter, Cathrine Schaufel (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Foreldreskap i asylmottak - en kvalitativ studie av asylsøkere og flyktningers erfaringer med å være foreldre i asylmottak

Ohren, Randi (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Verdighet i praksis. - En kvalitativ studie av helsearbeideres forståelse av begrepet verdighet og hvordan verdighet ivaretas i relasjon til pasienter på en psykiatrisk døgnpost.

Flugstad, Kari (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Rusen sitter ikke i en reseptor i hodet, skjønner du! En kvalitativ studie av pasienters opplevelse av å være blokkert fra å oppnå virkning av heroin.

Bjøntegaard, Grete (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)