HV - Master i Intensivsykepleie

Resultat 1 - 20 av 20

Tidlig passiv trening og mobilisering av intensivpasienter i seng - Forslag for en kunnskapsbasert fagprosedyre

Lebova, Edina (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Forslag til fagprosedyre for bruk av sengesykkel ved tidlig mobilisering av intensivpasienter

Ulrik, Inge Lykke (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Fullskala-simulering - En hensiktsmessig læringsmetode i master- og videreutdanning i intensivsykepleie?

Groven, Runar Myrann (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Tidlig mobilisering av intensivpasient med sengesykkel

Iversen, Marit Frigård (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Støy på Intensiv "Samsvarer støynivået intensivpasienten blir utsatt for med WHO sine anbefalinger?" - Kvantitativ studie

Skrataas, Helle (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Sykepleierens funksjon og ansvar ved respiratoravvenning – Et undervisningsprogram

Mesina Jr., Renato S. (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Intensivsykepleieres erfaringer med bruk av klinisk sykepleidokumentasjon. «Hvilke erfaringer har intensivsykepleiere med bruk av behandlingsplan som dokumentasjonsverktøy i Klinisk Dokumentasjon av Sykepleie?»

Galambos, Gro Elisabeth Valebjørg (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Forslag til fagprosedyre for intensivsykepleierens funksjons og ansvar for cufftrykkskontroll hos intensivpasienten

Venås, Mari, Jensen, Thomas (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Arbeider intensivsykepleiere kunnskapsbasert? En klinisk audit av intensivsykepleiernes funksjon og ansvar ved daglig sedasjonsstopp.

Bjerke, Christine Hardie Arstad, Sygnestveit, Kari Haaland (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Hvilken metode er mest pålitelig for å observere pupiller hos den nevrokirurgiske intensivpasienten? Automatisk pupillometer vs. manuell metode - en systematisk oversikt.

Wikeby Asak, Hanne Kristin, Lundberg, Linda Marie (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

«Bedre lagspiller av å trene sammen? -Hvordan kan deltagelse i tverrprofesjonell in-situ simuleringstrening bidra til økt samhandlingskompetanse for intensivsykepleiere?» -En kvalitativ studie

Vistven, Hege (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Stell av tracheostomi

Næsbø, ine Myren, Vatne, Silje Camilla (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Respiratoravvenning på en thoraxkirurgisk intensivavdeling Faglig retningslinje

Mathisen, Cathrine (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Respiratoravvenningsprotokoll for voksne intensivpasienter

Istre, Oda, Lundal, Camilla Ledsaak (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Brukes validerte smerteskåringsverktøy til å smerteskåre sederte respiratorpasienter i praksis?

Westerlund, Malin Helen, Johansen, June Flaa (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Forslag til fagprosedyre for intensivsykepleierens funksjon og ansvar ved forebygging av delirium hos intensivpasienten

Jensen, Rita Helen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Retningslinje for å fremme søvn til ikke-sederte intensivpasienter

Edvardsen, Jorunn Beck (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

En ernæringsalgoritme til pasienter med akutt KOLS-forverring i behov av non-invasiv ventilasjonsstøtte - intensivsykepleierens funksjon og ansvar

Adriansen, Ida-Kristine, Hansen, Siri, Nilsen, Veronika Kongshaug (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling

Nybro, Lill Røisland (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Hvordan har intensivpasienter erfart det første året etter utskrivelse fra intensivavdelingen?” – En studie med særlig fokus på dagboken- og oppfølgingssamtalens betydning.

Risberg, Benedicte Torkildsen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)