HV - Master i Empowerment og helsefremmende arbeid

Resultat 1 - 20 av 40

Empowerment som styringsdiskurs for å bistå personer med nedsatt arbeidsevne i overføringen fra ytelse til arbeid

Garlie, Camilla Therese Villyn (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2019)

Risikofaktorer for føflekkreft og solingsatferd i befolkningen

Tallerud, Anna Gyda (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2019)

Suksessfaktorer for fullføring av helsefaglig yrkesutdanning.

Ellingsen-Suri, Jenny (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2019)

Rekruttering til helsepedagogiske tiltak.

Svegården, Kristine (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2019)

Psykisk helse blant asylsøkere og flyktninger.

Grøtvedt, Halldis (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2019)

Opplevelser av motiverende samtale/MI: En kvalitativ intervjuundersøkelse om opplevelser av motiverende samtale/MI for endring av livsstil sett gjennom helsesamtalen ved frisklivssentralen

Laume, Martine (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2019)

Helsesøstres erfaringer med å fremme god psykisk helse blant barn og unge: Hva mener helsesøstre har betydning for å fremme god psykisk helse blant barn og unge og hvilke utfordringer møter de i dette arbeidet?

Leiros, Ingjerd Iren (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2019)

Unge voksne kreftoverleveres erfaringer med å delta i gruppetilbudet Sjukt Sprek: en kvalitativ studie

Romsvik, Tine Susanne (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Sosial støtte i selvhjelpsgrupper. En tverrsnittstudie

Warhuus, Sara Anne (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

It is my body we are dealing with: A Qualitative study of stroke patient’s empowerment with the physiotherapist in subacute rehabilitation

Solbakken, Liss Marita (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Mestring av hverdagen med bekkenleddsmerter starter fra sofaen: En fenomenologisk, hermeneutisk studie med fokus på opplevelser og erfaringer med å leve med bekkenleddsmerter.

Hansen, Anita Guldahl (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

En ny væren i verden: Erfaringer med bevissthets-trening

Notland, Helene (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Pasientens perspektiv på mestring relatert til å leve med kronisk obstruktiv lungesykdom

Rytir, Anne-Lene Karlsen (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

"Det var som å se sola på en mørk dag". En kvalitativ studie av brukeres opplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering

Myhrstuen, Andrea (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Ungdommens motivasjon til å utøve egenorganisert idrettsaktivitet – en kvalitativ metasyntese

Nordmelan, Roald (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Empowerment, rollekonflikter og andre faktorer sin relasjon til foreldres helse: en tverrsnittstudie

Watland, Solbjørg Margrete Gjerlaug (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2013)

Den personlige helingsprosessen etter seksuelle overgrep i barndommen

Eriksen, Anne-Christine (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2016)

Å finne balansen: Sykepleieres erfaringer med og beskrivelser av pasientmedvirkning for pasienter i livets sluttfase på sykehjem

Dahle, Guri Sæthren (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2016)

Brukerperspektivet ved aktivitetshus: empowerment i lokalt psykisk helsearbeid.

Kristiansen, Jan Marius Gathen (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2016)

Å balansere kontroll og relasjon : miljøarbeidere i klemme mellom bruker og system i LAR

Belseth, May Anita (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2016)