HV - Master i Atferdsvitenskap

Resultat 1 - 20 av 148

Exploring and describing multiscale activities: Scaling up behaviour analysis

Berge, Samantha Kelly (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Behandlig og håndtering av aggressiv og voldelig atferd

Melby, Martine (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Hvor viktig er inntektssikring, foreldrepåvirkning og tidligere skoleopplevelser for ungdom som står utenfor skole og arbeid? (En kvantitativ undersøkelse)

Thorbjørnsen, Gina (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Analyse av begrepene deriverte og emergente relasjoner samt hvordan begrepene studeres ved bruk av sorteringstest

Westgård, Anne (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Kategoriseringsmodeller innenfor to vitenskapelige disipliner

Nordenstam, Constanse (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Hvilke motiver for frivillig arbeid skiller individualister og kollektivister?

Holmøy, Vilde (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Kognitiv psykologi vs. atferdsanalyse: Valgatferd og belief-bias effekten

Østenheden, Miriam S. (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

A behavior analytic account of social categorizatio

Strand, Rebekka (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Behandling av utfordrende atferd: En atferdsanalytisk forståelse.

Bakken, Marius (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Klasseinndeling og stimulusekvivalens: Bruk av sortering for å demonstrere ekspansjon av stimulusklasser

Dechsling, Anders (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

En atferdsanalytisk tilnærming til kategorisering

Bevolden, Kristiane Rustad (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Good Behavior Game: En atferdsanalytisk klasseromsintervensjon med kortsiktige- og langsiktige effekter

Skåren, Joachim (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Hva påvirker valgene våre? Verktøy og virkemidler for å forme valgsituasjoner

Nafstad, Sigrid (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

A study of the incidence of poverty and social integration of migrant children in Norway

Agbalekpor, Christian (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Digitale Forsterkere: Hvordan atferd kan påvirkes av økende digitalisering

Henrichsen, Hannah Susannah Math (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Formasjon av stimulusklasser ved observasjon

Sagstad, Unni (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Skolevegring: Definisjon, årsaker, og behandling

Huset, Jon-Inge (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Effekten av lyttertrening for etablering av intraverbale responser

Børtveit, Line (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Cellphone use while driving – a behavioral economic perspective

Sæterlien, Eskil Johnsrud (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)

Hatprat og ekstremisme: En analyse av ekstreme ytringer på internett og i sosiale medier

Løvmyr, Espen (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap 2018)