LUI - Master i Yrkespedagogikk

Resultat 1 - 20 av 204

70-30: Et holdningsstyrt kvalitetssystem for yrkesopplæring i skole.

Berg, Lars Jakob, Bjørnstad, Sverre (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2018)

Yrkesfagelevers og læreres oppfatninger av didaktiske verktøy brukt i SpaStudy, et internasjonalt samarbeidsprosjekt på Facebook.

Samuelsen, Carl-Otto (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2018)

Minoritetsspråklige i eldreomsorgen

Formofetten, Gerd (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2018)

Relevant og praksisnær læring for hudpleieelever

Melbye, Bente (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2018)

Utvikling av praksisfellesskap gjennom læring i et lederutviklingsprogram

Hamre, Mette (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2018)

Tømrerlærlinger og yrkesstolthet

Lethigangas, Helge (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2018)

Vurdering av praktisk arbeid som bidrag til læring og for å forstå et yrke. Et pedagogisk utviklingsarbeid gjennomført med programfaglærere på helse- og oppvekstfag, Vg2 barn- og ungdom og praksisveiledere i bedrift.

Skarnes, Vera (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2018)

Organisasjonslæring som deltakelse i praksis - et aksjonsforskningsprosjekt i skolen som organisasjon

Danielsen, Hege Anita (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2018)

ADHD - om å se innsiden fra utsiden

Dølving, Bjørn (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2018)

Entreprenørskapskrefter i mediefag: En kvalitativ studie som dreier seg om lærer- og elevopplevelser rundt entreprenørskap i praksis i videregående skole

Lund, Siri, Berg, Thomas (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2018)

Et internasjonaliseringsprosjekt i yrkesopplæringen: Internasjonalisering og elevers læring.

Jørgensen, Ann Torill Havnes, Birkeland, Aslaug (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2018)

Relevant yrkesopplæring for helsearbeiderfagelever vg2

Kittelsrud, Tove (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2018)

Programfagslærer på praksiplass

Dølving, Cathrine (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2018)

Fra YFF som læringsarena til relevant yrkesutdanning

Larsen, Lars Rolf (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2018)

TIP elevers læring i bedriftpraksis

Eriksen, Lasse Sjødahl (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2018)

Optimal bruk av dagens tunge kjøretøy - deltakende observasjon av to læringsarenaer for yrkessjåfører

Slettetveit, Kari Svalebjørg (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2017)

Relevant yrkesopplæring i programfagene på Vg2 kokk- og servitørfag: Hva etterspør bedriftene av relevant yrkeskompetanse?

Hagen, Astrid, Wik, Unn Nordli (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2017)

Internasjonaliseringens betydning for utvikling av samhandlingskompetanse: “Jeg har fått et mer åpent sinn og forståelse for andre”

Brokke, Torunn Feby, Kongshavn, Anne (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2017)

Tilsyn av trafikklærers undervisning: «Hvordan erfarer trafikklærere tilsyn av undervisning, og hvordan kan tilsyn bidra til å øke lærerens undervisningskompetanse»?

Kristoffersen, Sissel (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2017)

Videregående opplæring – en døråpner for deltakelse i arbeid og fellesskap: Et aksjonsforskningsprosjekt om et styrket kollegasamarbeid og utvikling av rutiner for skolens deltakelse i elevenes ansvarsgrupper med fokus på et fremtidig arbeidsliv for elever med utviklingshemming.

Dahlen, Wenche (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2017)