LUI - Master i Yrkespedagogikk

Resultat 1 - 20 av 226

Yrkesfaglæreres håndtering av elever med psykososiale vansker: En kvalitativ undersøkelse

Løvø, Wenche Heggtveit (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Dokumentasjon av egen arbeidsprosess.

Vorland, Gøril (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Skriving og erfaringslæring på Helsearbeiderfagets premisser: Et aksjonsforskningsprosjekt om utvikling av didaktiske prinsipper for undervisning i pedagogiske tiltaksplaner.

Llukaj, Ellen-Beathe Stokstad (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Yrkesteoretisk kompetanse ved bruk av logg i et praksisfellesskap: Vi har flyttet klasserommet ut på byggeplassen

Eriksen, Kristian (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Hvordan mener yrkesfaglærerne at læringsarealer og utstyr påvirker undervisningspraksis i programfagene? En kvalitativ undersøkelse på studieretning bygg og anleggsteknikk.

Thorsen, Espen, Skyttermoen, Øystein (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Samarbeid skole-bedrift: Relevant og meningsfull opplæring for en industriteknologiklasse

Popperud, Vegard (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Digital samhandling og læring: Et aksjonsforskningsprosjekt

Selvær, Harald Andreas (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Erfaringslæring i praksis

Egeland, Gunn Synnøve Omland (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Vurdering av yrkeskompetanse i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Løberg, Heidi (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Refleksjon i og over elektrofag: En kvalitativ studie av elevers refleksjon mellom yrkespraksis og yrkesteori

Skårvik, Tommy (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Pedagogisk entreprenørskap som yrkesretting på Vg1 Service og samferdsel: En meningsfull og relevant skolehverdag.

Stenholm, Britha (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Avvik fra forventet progresjon i læretiden

Haldorsen, Even Harry (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Fra monolog til dialog: Et aksjonsforskningsprosjekt i samarbeid med guidene på Freia

Seppola, Tone (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Et aksjonsforskningsprosjekt om å bruke erfaringer fra praksiskandidater i teoriundervisning

Elve, Siv Anne Hall (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Øvelse gjør mester: Hvordan øke elevenes arbeidstempo?

Alfsen, Marianne (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Utdannelse i samarbeid med arbeidslivet: Tilrettelegging for relevant yrkesutdanning med mål om læreplass for elevene på VG2 Byggteknikk – en kvalitativ studie

Trudvang, Jan-Eirik (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Tilrettelegging av læretid for helsefagarbeiderelever

Brødremoen, Marit (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Yrkesretting av matematikk

Miland, May-Britt (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Tilpasset opplæring for høyt presterende elever på medier og kommunikasjon: Et aksjonsforskningsprosjekt med fokus på læring, didaktikk og kollegasamarbeid

Granborg, Øyvind (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)

Helsefagarbeiderelev i arbeidspraksis: Et aksjonsforskningsprosjekt om hvordan et tettere kollegasamarbeid kan fremme elevenes trivsel og læring i arbeidspraksis

Øverli, Vibeke (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning 2019)