LUI - Master i Digital læringsdesign

Resultat 1 - 20 av 23

Utvikling av læringsspill for matematikk - Med lærere og elever som deltagende designere

Lindsø, Jan Frode (OsloMet - Storbyuniversitetet 2017)

Er det sammenheng mellom spilladferd og skolemotivasjon?

Sandum, Camilla, Swensen, Håkon (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Endring i digital kompetanse hos elever på småskoletrinnet

Hultin, Hilde (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

På hvilken måte har holdninger til digitale verktøy betydning i forhold til faktisk bruk?

Halkidis, Kristina (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Hvordan støtte lesing på nettbrett - Trenger vi nye lesestrategier for digital lesing?

Norhagen, Sigrun Lindaas (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Interaktive tavler i skolen - Hvilken nytte og hvilke utfordringer møter lærere ved bruk av interaktive tavler?

Billington, Siren (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

LMS - et egnet verktøy for formativ vurdering?

Holmén, Per, Sameien, Lars Petter (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Nettmobbing blant gutter og jenter - Et innblikk i gutters og jenters forhold til nettmobbing og nettvett

Novaro, Ann-Kristin ( 2016)

Adaptive matematikkoppgaver - fasiten til motiverte elever og gode resultater?

Mørkesdal, Øystein (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

«Del det du har og bruk det du får» En kvalitativ undersøkelse om bruk av nettbrett i vurdering for læring

Overland, Jan-Arve (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Hvordan støtte lesing på nettbrett - Trenger vi nye lesestrategier for digital lesing?

Norhagen, Sigrun Lindaas (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Elevproduserte forklaringsvideoer - Et bidrag til utvikling av elevenes forståelse i matematikk?

Syltevik, Stine (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Tilrettelegging for egenvurdering av digital kompetanse

Dahl, Ida Marlen Løbakk, Johnsen, Anders Lind, Strømberg, Anne Line (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Simulering av legemiddelrådgivning med avatarer i virtuelle apotek

Foss, Camilla (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Digital kompetanse i skolen - Fra plan til digital praksis

Fyksen, Siri (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Hvordan opplever og utnytter lærere omvendt undervisning som støtte for læring i klasserommet?

Aas, Kristoffer Trygvesson (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Underveis i Google Drive: Læreres opplevelse av en LMS som vurderingsverktøy

Nordberg, Nils Håkon, Sæbøe, Ingebjørg (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Museum og skolesamarbeid med digital teknologi om kunst

Skyberg, Karin J. (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Når samarbeidet foregår på Facebook: En kvalitativ undersøkelse av skoleungdoms bruk av Facebook som samarbeidsverktøy

Buffon, Christian Fredrik (Høgskolen i Oslo og Akershus 2013)

Kostnadseffektive studioopptak av forelesninger

Ormestad, Aslak (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)