LUI - Master i Barnehagekunnskap

Resultat 1 - 20 av 80

Mobbing i barnehagen, en kvalitativ studie

Strand, Sol Helen (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Lek under lupen - kritisk diskursanalyse av "Rammeplan for barnehagen"

Hyunh, Johnny (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

"Å vekke monster til live": Nomadisk-eksperimenterande-spekulative lesingar av #UFORSVARLIG

Førde, Elin (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Tilvenningsrelasjonaliteter: En relokalisering av forståelser av «tilvenning» og ettåringer i barnehage

Bigum, Svein Harald (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Bærekraftig utvikling i rammeplan for barnehagen. Kritiske lesninger med Jacques Derrida.

Sandvik, Maria Bendiksen (OsloMet - storbuniversitetet 2018)

Prosessen mot et(det) hybrid(e) barnehagebygg(et) Kritiske lesninger av beslutningsmyndigheters regelverk i planleggingsprosessen av basebarnehagebygget

Petersen, Ingegjerd Moe (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Hvordan er språkmiljøet hjemme hos barn med foreldre som har persisk som førstespråk?

Hozhabri, Mehri (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

”BaconOst!” Måltidets muligheter – en samtaleanalyse av fellesskap og deltakelse under måltidet i barnehagen

Slette, Tine Synnøve (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

”Man leker når man leker” Hvilke forståelser av lek og læring gir et utvalg barn uttrykk for? - en undersøkelse basert på samtaler med barn

Bye, Line Iren (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Med litteratur som våpen for å skape bliven i barnehagen

Lerbak, Kari (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Å perle igjen - om gjentagelser, en perlekrok og tempo

Leirpoll, Beate kristin (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Å skrive og tenke og føle en annen fortelling: tankeeksperimentasjoner om kjønn.

Larsen, Gro (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Å leke for mer lek - en studie av en barnehagelærers deltakelse i de yngste barnas dramatiske lek

Bergvik, Eilen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Hvordan kan estetisk erfaring forstås som en måte å lære på – satt inn i en barnehagekontekst. En teoretisk-hermeneutisk studie.

Rieck, Angela (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

«Noe» med de yngste - En undersøkelse av pedagogisk innhold og planlagte aktiviteter med barn under tre år

Shaw, Andrea Aalrust (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

De yngste barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv

Gillund, Mari (Høgskolen i Oslo og Akershus 2006)

Det betydningsfulle i relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen - En kvalitativ undersøkelse med en utvalgt gruppe barn om deres tanker om de barnehageansattes rolle og betydning i barnehagehverdagen

Maksimović, Sanja (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

«Overveldet av forventinger» En gruppe barnehagelæreres tanker, meninger og erfaringer med stillingen som pedagogisk leder i dagens barnehage

Havn, Helene (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Å spørre eller ikke spørre. Det er spørsmålet. - Et žižekiansk blikk på norske masteroppgaver i barnehagepedagogikk

Greiner, Svein-Erling (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Å forskjellighete - En autoetnografisk etnometodologisk reise, alltid allerede underveis

Crisostomo, Anita Tvedt (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)