SAM - Master i Økonomi og administrasjon – siviløkonom

Resultat 1 - 20 av 111

Har det eksistert en boligprisboble i Oslo de siste årene? En empirisk studie av boligprisutviklingen i Oslo

Aasen, Olav, Bjåland, Anders Engene (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Motivasjon og ledelse. Hvordan kan ledere jobbe for å motivere kunnskapsarbeidere?

Ahmed, Aqsa (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Islamske rentefrie banker. Hva er islamsk bank, og er det mer lønnsomt enn konvensjonelle banker?

Adda, Amal (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Årsaker til manglende diversifisering blant norske privatpersoner som eier enkeltaksjer

Berge, Eivind (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

The Effect of Twitter Attention on Earnings Announcements. An Event Study Investigating the Relation Between Twitter Attention, by Volume and Sentiment, and Market Efficiency

Benjaminsen, Fredrik, Husevåg, Fredrik (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2017)

Betydningen av Oslo kommunes tilstedeværelse i det ordinære bruktboligmarkedet for leiligheter. En studie av Oslo kommunes kjøp, salg og tapte budrunder i perioden 2015-2016

Furnes, Bjørn Tore, Johnsen, Simen A. Skaare (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Norske spareprofiler i innskuddspensjon. En prestasjonsanalyse av spareprofilene og hva standard pensjonsprofil bør være

Granan, Morten (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Hvordan kan innskuddsløsninger bli bedre enn ytelsespensjon? En studie av pensjonsforløpet til ansatte i offentlige og private sykehjem i Oslo

Ensrud, Hanne Ilhøy, Braathen, Erling Pande (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Arbeidsmiljø og tjenestekvalitet i privat kommersielt drevne sykehjem i Oslo kommune - En eksplorerende studie

Ellefsen, Sanne Gullbekk, Sætre, Mari Hunderi (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Media’s effect on the Norwegian share. A study on trading volume and intraday price spread of the Norwegian Air Shuttle ASA share

Einarsen, Chris-André (Oslo and Akershus University Collage 2017)

Ringvirkninger i energimarkedet

Cojocaru, Ana, Myrann, Monja Wenaas (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

RSI som strategi på Oslo børs. En komplett videreutviklet handelsstrategi basert på Relative Strenght Index

Carlsson, Peter Ozsvat (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Læring i en "hybridorganisasjon". En casestudie om organisatorisk læring i en organisasjon med både stabil og temporær organisasjonsstruktur

Bostad, Jacob, Myklebust, Andreas (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Handlingsregelen og valutakurs. Betydningen av valutakurssvingninger for SPU og finanspolitikken

Helle, Anne Grete, Berisha, Lena (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Volatility Links in the Norwegian Stock Marked

Anfinsen, Andreas Tandberg, Johansen, Mads Henriksen (Oslo and Akershus University Collage 2017)

Betydningen av utviklende medarbeidersamtaler for ansattorganisasjon- relasjonen. En studie av sammenhengen mellom utviklende medarbeidersamtaler og arbeidsinnsats, ekstrarolleatferd og organisasjonsforpliktelse, og den medierende rollen til det opplevde bytteforholdet til organisasjonen

Tosterud, Maren Bye (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor. En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012.

Svarstad, Elin (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

LMX, rutiner og kvalitet ved sykehjem i Oslo. En eksplorerende studie

Sommer, Simen Krogstad, Sørli, Jennifer Emilie (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Prestasjonsbasert belønning og motivasjon for eiendomsmeglere. En studie av belønningssystemet i Privatmegleren.

Søndenå, Kristin Buer, Vinjerui, Hedda (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Sykefravær og kvalitet ved sykehjem i Oslo kommune

Skarestad, Marit, Starheim, Mariel Holmøyvik (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)