SAM - Master i Styring og ledelse

Resultat 1 - 20 av 121

Betydningen av motivasjon for lederes utbytte av lederutviklingsprogram

Dhaliwal, Sumit Kaur (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Hva gjør at kommunale mellomledere blir værende i stillingene sine?

Isaksen, Liv Stangeby (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Implementering av Housing First i Norge. Nasjonale målsettinger og lokal gjennomføring.

Dahle, Petter (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Arbeidsmiljøundersøkelser, teori og praksis, NAV som case

Gaup, Anna Lena (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Strategi i offentlig sektor - Ledestjerne eller nederst i en skuff?

Holdal, John A., Hovengen, Simen (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

«Målekortet kommer fra oven» Hvordan bidrar mål- og resultatstyring til medvirkning i NAV-kontor?

Hysing-Olsen, Bjarte (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018-04)

Strategier i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Statlige styringsinstrumenter og lokale tilpasninger

Ingjer, Anette Jørve (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018-05-04)

Mellomledere som endringsagenter: en studie av mellomledelse i kommunal sektor

Martinsen, Nina Dahl, Raaden, Stine (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Politikk og administrativ effektivitet i statsforvaltningen - Iverksetting av Moderniseringsagendaen mot en effektiv og digital statsforvaltning

Neergaard, André (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Strategisk planlegging og forpliktelse i Oslo kommunes bydeler

Olsen, Anette Trondal, Sandkroken-Olafsen, Carl Fredrik (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018-05)

Hvordan virksomheter omorganiserer IT-funksjonen for å digitalisere tjenester

Paulsen, Huiming C. (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Kommunal eierstyring av arbeids- og inkluderingsbedrifter organisert som aksjeselskap

Rogstad, Ingunn (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Ny militærordning og organisasjonskultur i Forsvarets Sanitet. Skapes det et klasseskille?

Skrede, Nina (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Endringsledelse i offentlig sektor. Hvordan kan kommunikasjon brukes som strategisk verktøy til støtte for endringer i offentlig sektor?

Hagen, Christian Sylta (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Resultatrapportering i årsrapporter. Hvordan beskrives resultater i statlige virksomheters årsrapporter?

Espe, Torunn Vistnes (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Akademias vaktmestere. Å lede fagfeller – organisatoriske forutsetninger for ledelse i akademia

Bye, Brita (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Lederes håndtering av konflikter mellom ansatte. En kvalitativ studie av mellomlederes erfaringer med konflikthåndtering

Bruserød, Elin (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Troen på tillitsreformen – en studie av sentrale aktørers forståelse av Tillitsreformen i Oslo kommune

Vatn, Guri (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Endringsledelse i offentlig og privat sektor. En sammenligning av hvordan endring ledes i skole og industri.

Edvardsen, Kari (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Hva må til for å lykkes med implementeringen av hjemmebesøksprogrammet «Nye familier»? Forebygging av omsorgssvikt. En kvalitativ undersøkelse om hva som skal til for å lykkes med hjemmebesøksprogrammet «Nye familier»

Eide, Aslaug (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)