SAM - Master i Familiebehandling

Resultat 1 - 20 av 42

«Å komme på rett spor» - En kvalitativ studie om betydningen av en omsorgsovertagelse

Jørstad, May-Live Aasebø (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

«For dem er det en jobb, for meg er dette livet» -Omid, en av deltagerne. Minoritetsforeldres opplevelser av foreldreveiledning og møtet med profesjonelle i barnevernet

Ghadani, Ashti (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

«Merka dere ikke hvor vondt jeg egentlig hadde det?» En kvalitativ studie av søskens opplevelser som pårørende til en søster med alvorlig spiseforstyrrelse.

Bygjordet Berge, Therese, Garder, Tonje (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Aller mest er jeg opptatt av at ungdommen skal hjem: Familiens involvering i overgangene mellom hjemmet og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgninstitusjon

Svalund, Karin (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Familieskolen, et hermeneutisk verksted

Læknes, Inger Katrine (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Tankestress, alarmberedskap og hverdagskabalen i familier som lever med epilepsi hos barn

Brensdal, Yvonne Modig (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Fedres blikk Fedres - deltakelse i omsorgspraksiser – variasjoner over fedres posisjoneringer, begrunnelser og handlemåter i oppdragelse av sine sønner

Digerud, Anne Kjersti (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

”Jeg bar ham i magen og hun bar ham i hjertet” - En studie av reproduksjons- og foreldreskapsforhandlinger når to kvinner ønsker barn sammen

Arnøy, Synne Hall, Olsen, Elin Margrethe (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Å lytte til barnets stemme i familiesamtaler - Familieterapeuters erfaringer og refleksjoner over samtaler med barn og unge i sårbare livssituasjoner

Falk, Kathrine (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Seksualitet som tema i familieterapi - Selvrapporteringer fra familieterapeuter

Nordahl, Nils Christian (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Foreldres fortellinger om det profesjonelle møtet på helsestasjonen.

Mathiesen, Ingunn (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Fellesfaktorer i familieterapi - En litteraturstudie av hva som bidrar til terapeutisk endring

Falkenberg, Marie Lie (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Et hjem for små barn - En kvalitativ analyse av hvordan foreldre i den norske utdanningsmiddelklassen konstituerer hjem og hjemlighet for små barn. Masteroppgave i

Johansen, Karianne Nguyen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Praksis der hjem og barnehage møtes i hverdagen - en studie av interaksjon mellom foreldre, personale og barn

Haug, Marianne (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Persepsjon, ansvar og ro - en fenomenologisk utforsking av Tom Andersens samtalestil

Østensen, Inger Hilde (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Hverdagsforankrede praksiser - Barnevernsarbeiderens erfaringer med familiesamtalen i barnevernet

Vagle, Signe (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Sist, men ikke minst? Tilsynsførers pålagte oppgaver og makt

Prestholdt, Eli (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Fosterforeldre og kunnskap - Hvordan opplever fosterforeldre kompetanseutvikling i Trygg base grupper?

Johansen, Roy (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Trylleformler - Mulige metaforer om foreldreposisjoner En diskursiv lesning

Brynildsen, Hege Ryen Ligaard (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Familieforståelse og familiepraksis i fylkesnemndas vedtak - En studie av partenes forklaringer og fylkesnemndas merknader

Blaker, Maritha Majaw (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)