SAM - Master i Familiebehandling

Resultat 1 - 20 av 60

Mestringsstrategier i familier med søskenincest - En kvalitativ studie av foreldres håndtering av overgrep mellom barn

Aarnes, Rita Helen (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Polske mødres oppdragelsespraksiser i Norge - Mødres barneoppdragelse i møte med en ny kultur

Blecha, Paulina Dominika (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Systemisk tankegang i behandling av anoreksi

Almli, Mia Holhjem (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Homofile foreldre og foreldreskap; Nytt? Eller bare annerledes

Holmen, Mari Helen (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Fysisk avstraffelse i Uganda - Gråsonen mellom akseptabel og uakseptabel bruk av “caning” i oppdragelsen

Fehn, Maren Brenne (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Søskenrelasjoner i barnevernet - En kvalitativ studie om hvilken forståelse saksbehandlere i barnevernet har av betydningen av søskenrelasjoner og hvordan søskenrelasjonen ivaretas når søsken ikke bor sammen i fosterhjem

Persen, Kathrine Vold (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Manualens møte med praksis - En studie av COS-P som manualbasert metode

Huseby, Karoline (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

«Å bli selvvirksom» Hvordan kan familieterapi og systemisk praksis i barnehagen bidra til alternative måter å tenke og arbeide på? En kvalitativ undersøkelse gjennomført i Tyskland

Hermes, Johanna Friederike (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Circle of Security Parenting — et amerikansk program i en norsk kontekst

Dingstad, Elin Marie Malmø (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Barns deltakelse i terapi ved familievernkontoret - Hvordan ivaretar terapeuter ved familievernkontoret barns deltakelse i terapi når foreldre utøver vold eller sinne i hjemmet?

Gangvik-Østgård, Anne, Hegerland, Thea Jeanine (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Polske mødres oppdragelsespraksiser i Norge. Mødres barneoppdragelse i møte med en ny kultur

Blecha, Paulina Dominika (OsloMet - storbyuniversitetet 2019)

Dataspill – når det moderne foreldreprosjektet slår sprekker. En kvalitativ undersøkelse av bekymrede foreldres forståelse og beskrivelser av ungdoms dataspilling - og hva dataspillet gjør med familielivet

Erga, Mari (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Circle of Security - Parenting Hvordan erfarer foreldre som har deltatt på COS-P foreldreveiledningsprogram, nytten og relevansen av veiledningsprogrammet? En kvalitativ studie

Gundersen, Ingunn Rangnes (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Familieterapeuters forståelse av terapeutposisjon, problem og endring - en vignettstudie med familieterapeuter i Familiens hus

Reed, Cecilie (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

Barns erfaring med oppvekst i to hjem

Finseth, Trude Kristin (OsloMet - Storbyuniversitetet 2017)

Et ungdomsblikk på foreldrekontroll

Edvartsen, Martine (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Familieterapi med minoritetsfamilier

Crouts-Olsen, Linore Helen (OsloMet - Storbyuniversitetet 2018)

Det handler om å skape et hjem. Kjærlig omsorgspraksis på barnevernsinstitusjon

Skauen, Inger Elise (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

«Å komme på rett spor» - En kvalitativ studie om betydningen av en omsorgsovertagelse

Jørstad, May-Live Aasebø (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)

«For dem er det en jobb, for meg er dette livet» -Omid, en av deltagerne. Minoritetsforeldres opplevelser av foreldreveiledning og møtet med profesjonelle i barnevernet

Ghadani, Ashti (OsloMet - storbyuniversitetet 2018)