SPS - PhD in the Study of Professions

Resultat 1 - 16 av 16

Between standardisation and discretion. The priority setting of triage nurses

Johannessen, Lars E.F. (OsloMet – Oslo Metropolitan University 2018)

What We Owe to Our Children. Relationships and Obligations in Public Care

Gundersen, Erik Christopher (OsloMet – Oslo Metropolitan University 2018)

Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter

Alpers, Lise-Merete (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Rekruttering til og avgang fra læreryrket 1975-2010

With, Mari Lande (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Reshaping teacher professionalism. An analysis of how teachers construct and negotiate professionalism under increasing accountability

Mausethagen, Sølvi (Høgskolen i Oslo og Akershus 2013)

Profesjonalitet under press? Ein studie av førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og arbeidsdelinga med assistentane

Steinnes, Gerd Sylvi (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Professional Boundaries. The Case of Childcare Workers in Norway PhD

Løvgren, Mette (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Gender in physiotherapy education. A study of gender performance among physiotherapy students and changes in the significance of gender

Dahl-Michelsen, Tone (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Lojalitet og profesjonell standard. En studie av mellomledere i politiet

Valland, Tatanya Ducran (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Å krysse fremfor å beskytte grenser. Om ergoterapeut-, fysioterapeut-, lege- og sykepleierstudenters deltakelse og læring i tverrprofesjonell praksis

Hagland, Hanne (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Organisasjonens betydning for sosialarbeideres vurderinger

Oterholm, Inger (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Journalistikkens autoritet. Yrkesideologi og autoritetsmarkering i norsk journalistikk 1954-2014

Lindholm, Magne (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Meningsfulle sammenhenger. En studie av sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og utvikling av ulike aspekter ved profesjonell kompetanse hos studenter i sykepleier-, lærer- og sosialarbeiderutdanningene

Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Which patient’s keeper? Partiality and justice in nursing care

Nordhaug, Marita (Høgskolen i Oslo og Akershus 2013)

Professionalism among novice teachers. How they think, act, cope and perceive knowledge.

Caspersen, Joakim (Høgskolen i Oslo og Akershus 2013)

The promise of trust - An inquiry into the legal design of coercive decision-making in Norway

Falch-Eriksen, Asgeir (Høgskolen i Oslo og Akershus 2012)