SAM - PhD in Social Work and Social Policy

Resultat 1 - 18 av 18

Arbeidsgiverrettet arbeidsinkludering: Ny politikk, ny praksis

Aksnes, Siri Yde (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Urban Population Ageing and its Impact on Social Policy - Lessons from Oslo

Sugahara, Gustavo (OsloMet – Oslo Metropolitan University 2019)

Immigrant Healthcare Assistants in Norwegian Elderly Care: Roles and Experiences in the Land of Equality

Hervie, Vyda Mamley (OsloMet – Oslo Metropolitan University 2019)

Barnevernet i den digitale offentligheten – Ytringer og debatt om norsk barnevern i sosiale medier

Stang, Edda (OsloMet – storbyuniversitetet 2018)

Anerkjennelse, samarbeidsrelasjoner og institusjonelle barrierer – NAVs kvalifiseringsprogram som aktiveringspraksis

Hansen, Helle Cathrine (OsloMet – Oslo storbyuniversitetet 2018)

Fra rus til arbeidsliv. Hva har hatt betydning? En kvalitativ intervjustudie av prosessene fra å ha rusproblemer til å bli stabil arbeidstaker

Fugletveit, Ragnhild (OsloMet – Oslo storbyuniversitetet 2018)

Barn i risiko og risikable foreldre – en analyse av risikoforståelser i barnevernets institusjonelle praksis

Haug, Veronica (OsloMet – storbyuniversitetet 2018)

Frontline Workers at the Intersection of Welfare, Labour and Health: Re-Integrating users with Severe Health Problems in the Labour Market

Håvod, Ole Kristian Sandnes (OsloMet – Oslo Metropolitan University 2018)

Vold mot barn og unge i nære relasjonar: Forståing, konseptualisering og sosialfaglege perspektiv

Aadnanes, Margrete (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

«JEG SER NOE SOM DU IKKE SER». Hvordan blir brukermedvirkning til som politisk, organisatorisk og sosialfaglig praksis i barnevernets undersøkelser?

Aamodt, Hilde A. (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Diskursive ressursar i rusarbeid – ein analyse av praksisforteljingar

Selseng, Lillian Bruland (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

Hiring, Firing, and Health – A Cross-National Comparative Perspective

Heggebø, Kristian (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Retaining Older Workers

Hermansen, Åsmund (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

When Divergence Appears Coherent: An Investigation of How Ambiguous Policy Rationales Shape the Activation Trajectories of Hard-toemploy Clients

Solvang, Ida ( 2017)

Social disadvantages and welfare problems: The role of collective welfare resources

Saltkjel, Therese (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2017)

The Great Recession and unemployment in Europe: The impact on health and health inequalities

Tøge, Anne Grete (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 2017)

Psychosocial aspects of adults with Marfan Syndrome. A cross sectional study of challenges related to work, satisfaction with life, chronic pain and fatigue

Velvin, Gry (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Child Protective Services and Family Cultures: A Comparative Study of Norway and France

Picot, Aurélie (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)