Yrkesfaglærere og elever i et globalisert samfunn - deres utvikling og ontologiske sikkerhet

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2011

Serie/Rapportnr.

Nordic Journal of Vocational Education and Training;1(1)

Utgiver

Åbo Akademis Förlag

Dokumenttype

Sammendrag

Hvordan er det å være yrkesfaglærer og -elev i et globalisert samfunn? Svarene kan utgjøre viktig kunnskap for å forstå yrkesfaglærere og deres elever, slik at en kan organisere god lærerutdanning og yrkesopplæring. Giddens (1991:14-21) framsetter tre karakteristiske trekk ved dagens samfunn, atskillelsen av tid og rom, utløftingen av sosiale institusjoner og modernitetens refleksivitet. Jeg har valgt å betrakte yrkesfaglærerne i lys av disse fenomenene og har beskrevet ulike trekk ved deres utvikling som lærere og deres ontologiske sikkerhet. Mine hovedkonklusjoner er at de konsekvenser Giddens beskriver som et resultat av det globaliserte samfunnet, ikke preget yrkesfaglærere så dramatisk som forventet bortsett fra at de hyppige reformene i skolen ikke erfares som bare positive. Det var derimot informantenes mening at dagens elever var annerledes enn tidligere

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1177