'Ya Habibi ya Muhammad': Sami Yusuf og framveksten av en global muslimsk ungdomskultur

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Serie/Rapportnr.

Kirke og Kultur;119(1)

Utgiver

Universitetsforlaget

Dokumenttype

Sammendrag

Populærmusikk i islam er ikke et nytt fenomen, men i løpet av de siste 10 til 15 åra har denne musikkstilen nådd ut til millioner av unge muslimer, og bidratt til utviklingen av en egen global muslimsk ungdomskultur. Tekstene kan både være sekulære og religiøse, men i denne artikkelen fokuserer jeg på artister som fremfører tekster med eksplisitte religiøse budskap. Selv om islamsk popmusikk har likhetstrekk med vestlig popmusikk er disse to langt fra identiske størrelser, verken når det gjelder tekster eller musikalske uttrykksformer. Det pågår dessuten en debatt i islam om denne musikken er haram eller halal. I denne artikkelen presenteres noen av de viktigste artistene i sjangeren, med vekt på den teologien de formidler. Artikkelen fokuserer særlig på Muhammad-fromheten, slik denne uttrykkes og formidles i den islamske populærkulturen, og på denne fromhetens røtter i ulike islamske tradisjoner.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/3013