Vurdering av arbeidsevne i NAV: Et spørsmål om kunnskap?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Utgiver

Novus forlag

Dokumenttype

Sammendrag

Denne artikkelen studerer NAV-veilederes vurderinger av arbeidsevnen til personer som søker om arbeidsavklaringspenger – trygdeytelsen som skal sikre inntekt for dem med helseproblemer. Funnene er basert på en feltstudie ved to NAV-kontorer. Artikkelen viser at i møte med søkernes egne oppfatninger om sin arbeidsevne og legenes medisinske vurderinger, mangler ofte veilederne en ”mot-kompetanse” å møte disse premissleverandørene med når de skal utrede om det finnes muligheter på arbeidsmarkedet fremfor trygd. Selv om det etterlyses sterkere arbeidsmarkedskompetanse i førstelinjen i NAV er det uklart hva slags kunnskap og ferdigheter det er som etterlyses. Dessuten er det ikke nødvendigvis bare manglende kompetanse som vanskeliggjør veiledernes vurderinger. Usikkerheten i vurderingen av arbeidsmuligheter har også en normativ dimensjon når det gjelder spørsmålet om hvem som har rett på stønaden. artikkelen argumenterer for at tydeligere instrukser og retningslinjer for hvordan NAV-veilederne skal veie ulike forhold i sine vurderinger kan være vel så viktig for iverksettingen av arbeidslinja som å øke arbeidsmarkedskompetansen.
This paper sheds light on the frontline workers in the Norwegian Labour and Welfare Service (NAV) and their judgments of the working capability of applicants to the main health related social security benefit. The article reports on findings from fieldwork in two local NAV offices. In their assessments, the frontline workers should consider other options for the applicant in the labour market before the working capability can be considered impaired. However, when confronted with the applicants’ own considerations of their working capability, as well as the doctors’ medical judgements, the frontline workers often experience a lack of own professional knowledge to base their decisions on. However, it is unclear what professional knowledge in activation work actually consists of. Nevertheless, the frontline workers’ uncertainty does not just seem to be about lacking knowledge, but is also a normative issue about who should be entitled the right to income security. Therefore, it can be argued that firmer bureaucratic guidelines is just as important for the implementation of activation policies as increased knowledge on labour market opportunities for benefit applicants.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/5581