Vitamin D-status - en studie blant friske unge kvinner og menn bosatt i Oslo omegn

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2010

Utgiver

Høgskolen i Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i samfunnsernæring

Sammendrag

Bakgrunn: Det er mindre kjent hvilket nivå av s-25(OH)D friske unge, voksne har, mens man har mer kjennskap til s-25(OH)D-nivå i utsatte grupper. Man vet imidlertid at nordmenn spiser for lite fisk i forhold til anbefalingene. Likevel finnes det lite kunnskap om hva som skjer med sirkulerende 25(OH)D når fisk og andre kilder til vitamin D fjernes fra kostholdet. Formål: Hensikten med denne studien var å kartlegge nivå, variasjon og endring i s-25(OH)D hos unge, friske voksne, og å se på sammenheng mellom s-25(OH)D og kosthold, syden-opphold, solarium, årstidsvariasjon, kroppssammensetning og BMI. Metode: 57 kvinner og menn i alderen 20-50 år fra Oslo omegn ble inkludert i studien. Deltakerne møtte til to s-25(OH)D-målinger, i september og desember. Deltakerne skulle ikke spise fisk, sjømat eller innta kosttilskudd i studieperioden, som hadde en varighet på 11 uker. Resultater: s-25(OH)D-nivået i utvalget var i september 68,5 (19,0-143,0) nmol/l, og 22 % hadde s-25(OH)D under 50 nmol/l. Det var en signifikant reduksjon i s-25(OH)D fra september til desember (P < 0,001), og i desember hadde 78 % s-25(OH)D under 50 nmol/l. Deltakerne som hadde vært i syden hadde signifikant høyere s-25(OH)D-nivå i september enn de som ikke hadde vært i syden (P = 0,02). I tillegg hadde deltakerne som solte seg i solarium i studieperioden signifikant høyere s-25(OH)D-nivå i desember enn deltakere som ikke solte seg (P = 0,001). Vi fant ingen sammenheng mellom s-25(OH)D og kost, kroppssammensetning eller BMI. Konklusjon: s-25(OH)D-nivået blant unge, friske voksne er lavt i forhold til referanseområdet og lavere enn forventet i forhold til Årstiden. Vi finner en reduksjon i s-25(OH)D fra september til desember som trolig kan forklares med årstidsvariasjon. Resultatene tyder på at s-25(OH)D kan opprettholdes ved soling, men at kostholdet er av mindre betydning. Resultatene bør imidlertid tolkes med forsiktighet da studien er utført uten en kontrollgruppe

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/741