Vegen til en praktisk kjøremåte i føreropplæring og førerprøve

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2012

Serie/Rapportnr.

MAYP;2012

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Prosjektets tema er hvordan få elevene til å oppnå en praktisk kjøremåte i føreropplæring og førerprøve. Undersøkelsen tar for seg sammenhengen mellom hovedmålene i føreropplæringen og selve føreropplæringen og førerprøven, gjennom fokus på trafikal kompetanse og praktisk kjøremåte, to sentrale begreper innenfor fagfeltet føreropplæring og førerprøve. Praktisk kjøremåte er resultatet av den trafikale kompetansen som ofte viser seg etter at en føreropplæring i tråd med hovedmålene og intensjonen i læreplanverket for føreropplæringen er gjennomført. Prosjektet tar for seg føreropplæringen og førerprøven for klasse B personbil. Undersøkelsen kom i gang fordi jeg ønsket å finne ut mer om hvordan samarbeidet mellom trafikklærere og sensorer på Romerike bør være i framtiden for å øke fokuset på hovedmålene for føreropplæringen, og tok utgangspunkt i trafikklærernes og sensorenes meninger om hva trafikal kompetanse og praktisk kjøremåte innebærer. Trafikklærernes og sensorenes meninger stemmer stort sett med intensjonen i føreropplæringen, men noen svar i undersøkelsen setter krav til temaer som kan gjøre samsvaret enda bedre. Svarene på problemstillingen setter fokus på enkelte endringer som vil ha betydning for utformingen av temaer og problemstillinger under samarbeidet i framtiden

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1220