Variasjoner i kommunale tildelingsvurderinger av helse- og omsorgstjenster til eldre

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Serie/Rapportnr.

Tidsskrift for velferdsforskning;18(3)

Utgiver

Fagbokforlaget

Dokumenttype

Sammendrag

Utgiftene til helse- og omsorgshjelp øker ettersom befolkningen eldes og tjenestestandarden høynes. Individer skal like fullt tildeles «nødvendige helsetjenester ». Det er imidlertid liten kunnskap om variasjonen i tildelingsvurderinger som faktisk foretas i den kommunale omsorgstjenesten i Norge. 804 ansatte i tildelingstjenesten i 261 kommuner vurderte et oppdiktet kasus av en representativ potensiell eldre bruker for å kartlegge vurderinger av behov for praktisk bistand, hjemmesykepleie og andre tjenester. Vi fant omfattende variasjon i type og omfang av tildelte tjenester, men variasjonen kan i liten grad forklares ved kjennetegn ved respondenter og/ eller kommuner. Mulig variasjon i reelle tildelinger bør derfor undersøkes videre.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/3148