Utvikling av barnehagepersonalets relasjonelle praksis - samarbeid mellom teori og praksis

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2009

Serie/Rapportnr.

Tidsskriftet FoU i praksis;3 (1)

Utgiver

Tapir Akademisk Forlag

Dokumenttype

Sammendrag

Denne artikkelen tar utgangspunkt i prosjekter som bygger på samarbeid mellom teori og praksis, med fokus på kvaliteter i relasjonsprosesser mellom barnehagepersonale og barn. I motsetning til deduktive oppfatninger hvor teori og praksis sees skarpt atskilt, og deltagere i praksisfeltet ofte blir redusert til «utøvere»/iverksettere av andres tanker, viser erfaringer fra samarbeidsprosjekter at førskolelærere og barnehagepersonale er interessert i å gå inn i teoridiskusjoner og problematiseringer av egen praksis, dersom det gis tid og anledning til det. I denne artikkelen pekes det først på ulike måter å forstå teori–praksis-forholdet på, og deretter drøftes faktorer for utvikling av barnehagepersonalets relasjonelle tenkning og praksis. Artikkelen belyser hvordan arbeid med teoretiske begreper i kombinasjon med eksempler fra praksis kan bidra til utvikling, forutsatt at samarbeidspartnerne er åpne og i stand til å se kritisk på egen rolle.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1164