Utsatt behovstilfredstillelse: Miljømessige faktorer i Mischels Delayparadigme.

  • elphinstone_malks2019.pdf (3M)

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2019

Serie/Rapportnr.

MALKS;2019

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

Dokumenttype

Masterprogram

Master i læring i komplekse systemer

Sammendrag

Barn som i en Marshmallowtest avstår fra en tilgjengelig belønning til fordel for en senere men større belønning forventes i voksenlivet å være flinkere sosialt, ha god kognitiv kapasitet og bedre fysisk og psykisk helse. Indre årsaker som selvkontroll, kognitiv fungering, eller viljestyrke beskrives ofte å være årsaken til at noen utsetter behovstilfredstillelse. I denne oppgaven settes miljømessige hendelser i sammenheng med utsatt behovstilfredstillelse. I den empiriske studien undersøkes spesifikke forutgående miljømessige hendelser innflytelse på ventetid i en Marshmallowtest med typisk utviklede førsteklassinger (N = 24). Før den tilpassede Marshmallowtesten erfarte deltagerne at eksperimentator brøt eller innfridde løfter. Resultatene viser at deltagerne som opplevde at eksperimentator holdt løftene ventet signifikant lenger enn de som erfarte at eksperimentator brøt dem ( p < 0.027). Effektstørrelsen i denne studien var 0.52. Metode og resultater plasseres i sammenheng med det longitudinelle forskningsprogrammet på utsatt behovstilfredstillelse, og drøftes fra et atferdsanalytisk perspektiv. Funnene i denne studien har implikasjoner for hvordan omsorgspersoner og andre kan fremme ønsket atferd hos barn

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/7479