Ungdom og skolemåltidet

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2011

Utgiver

Høgskolen i Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i samfunnsernæring

Sammendrag

Skolen er en viktig arena i det helsefremmende arbeidet. Målsettingen med denne undersøkelsen var å øke forståelsen for ungdoms valg av skolemat. Kunnskap om det fysiske og sosiale miljøets påvirkning på prosesser knyttet til ungdommers valg av skolemat vil kunne være et viktig bidrag både ved utforming av skolemattilbudet som bakgrunn for råd til skolemyndigheter, elever og foreldre, og i utarbeiding av strategier for helsefremmende arbeid blant ungdom. Problemstilling: Hvordan er skoleelevers valg av lunsj, sett i sammenheng med fysisk og sosialt miljø? For å belyse problemstillingen ble det brukt kvalitativ metode. Den rammefaktorteoretiske grunnmodell ble brukt som verktøy for analyse og diskusjon. Funnene viste et skolemåltid med ungdommer på farten, hvor matpakken dominerte, men hvor elevene likevel kjøpte mye energirik og usunn mat. Hvor et bevisst forhold til sunn mat ikke stod i samsvar med handling og hvor det var et fravær av voksenpersoner i skolemåltidet. Videre viste funnene et skolemåltid preget av impulshandling hos elevene, hvor tilfeldighetene fikk råde og hvor sosiale relasjoner og identitetskonstruksjon i ungdomskulturen så ut til å prege skolemåltidet

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/735