Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring Tapte nettverk og svekket skoletrivsel?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2013

Serie/Rapportnr.

Tidsskrift for Ungdomsforskning;13(1)

Utgiver

NOVA

Dokumenttype

Sammendrag

Studien analyserer endringer i skoleengasjement, trivsel på skolen, faglig selvforståelse og sosiale relasjoner til venner, familie og lærer i forbindelse med overgangen til videregående skole, og undersøker om det er forskjell mellom ungdom med og uten innvandringsbakgrunn. Analysene er basert på en longitudinell surveyundersøkelse av 1660 Oslo-ungdommer født 1992, som ble intervjuet ved avslutningen av 10. trinn og midt i 2.trinn på vgs. Sammenlignet med unge med norskfødte foreldre opplever ungdom med innvandringsbakgrunn en sterkere nedgang i konsentrasjon og skoleengasjement, akademisk selvbilde, skoletrivsel, antall nære venner og faglig-sosial støtte fra en lærer i overgangen til videregående, særlig i studiespesialiserende studieretning. Nedgangen i skoletrivsel og akademisk selvbilde skyldes at enkelte påbegynner utdanningen med noe svakere resultater fra grunnskolen, men vel så mye at de opplever en nedgang i vennenettverk og faglig-sosial støtte fra læreren på sin nye videregående skole.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2519