Ulike perspektiver på åndsverkloven : gråsonen mellom kopiering og nyskapelse i visuell kunst

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2012

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for estetiske fag

Dokumenttype

Masterprogram

Master i formgiving, kunst og håndverk

Sammendrag

Gjennom denne masteroppgaven undersøkes gråsonene i åndsverklovens §4. Jeg ser på hvordan skoleverden, kunstverden og jussverden vurderer bruk av andres kunstverk for å skape egne sammensatte verk. For dette formålet drøfter jeg teorier på området og undersøker problematikken ved å intervjue representanter fra de nevnte fagfeltene. Hovedfokus er et fagdidaktisk perspektiv som problematiserer hvorvidt bevisstgjøring omkring denne problematikken vektlegges i disse ulike fagområdenes fagpraksis, samtidig som ny teknologisk utvikling endrer vilkårene i faget. Den teoretiske undersøkelsen blir visualisert og konkretisert gjennom kunstfaglig utviklingsarbeid, og er en viktig del av undersøkelsen. Arbeidet herfra benyttes som objekt for vurderinger i intervjusituasjonene, og for å problematisere eget uttrykk, originalitet, gråsoner, tolkning og etikk.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1570