Tilnærminger til teknologi og design i grunnskolen. Nysgjerrig, skapende, kritisk?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2009

Serie/Rapportnr.

FORMakademisk;2(1)

Utgiver

FORMakademisk

Dokumenttype

Sammendrag

Hva skal elevene lære i emnet Teknologi og design (T&D) i grunnskolen? Hvorfor skal elever lære T&D? I denne artikkelen undersøker vi hvilke didaktiske begrunnelser for T&D som gir seg til kjenne i undervisningsmateriell hentet fra sentrale aktører innen T&D. Det skisseres fire ulike tilnærminger i aksen mellom design og teknologi som svar på disse spørsmålene. Det argumenteres for at den teknologi- og designforståelse som ligger til grunn for under­vis­nings­praksis får konsekvenser for hvordan emneområdet begrunnes, operasjonal­iseres og hvilken kompetanse elevene sitter igjen med etter opplæringen

Emneord

Versjon

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1954