Teknologi og design i grunnskolen

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2013

Serie/Rapportnr.

MAYP;2013

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Samfunnet forandrer seg stadig fortere og kunnskap om teknologi kreves i stadig større grad av privatpersoner og profesjonelle i alle yrker, nasjonalt og globalt. Behovet for opplæring og etterutdanning er økende. For å møte denne utfordringen i skoleverket ble teknologi og design innført for første gang i læreplanene for kunnskapsløftet i 2006. Teknologi og Design er ikke et eget fag, men et flerfaglig emne, i grunnskolen, på ungdomstrinnet og i videregående skole. Emnet består i et tverrfaglig samarbeid mellom kunst og håndverksfaget og bl.a. naturfag som det er lagt vekt på i dette prosjektet. Forskningen på problemstillingen: ”Hvordan kan det innenfor rammen av kunnskapsløftet legges til rette for undervisning og læring i det flerfaglige emnet Teknologi og Design på mellomtrinnet ved en grunnskole?”, er gjennomført ved en skole i Oslo og dreier seg om didaktikk. Prinsippet om ”å lære ved å gjøre” er grunnleggende i yrkespedagogikken og er grunnleggende i dette prosjektet. I undersøkelsene er det lagt vekt på å finne ut av hva lærerne ønsker at undervisningen i Teknologi og Design skal inneholde og hvordan prosjektene skal organiseres. Videre blir det bla.a. fokusert på hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger elevene sitter igjen med etter gjennomføring av de praktiske prosjektene og om de finner det meningsfylt og relevant å lære naturfag på en praktisk og kreativ måte. Disse perspektivene sammen med etiske perspektiver og utfordringer med gjennomføringen av aksjonene er med i drøftingen på slutten av rapporten.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1798