Systematisk måling av brukererfaringer blant medlemmer på Klubbhus for psykososial rehabilitering. En psykometrisk vurdering

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2018

Serie/Rapportnr.

Tidsskrift for omsorgsforskning;Årg. 4, nr. 1

Utgiver

Universitetsforlaget

Dokumenttype

Sammendrag

Brukerundersøkelser kan være et godt verktøy for instrumentell brukermedvirkning på systemnivå, forutsatt at de er valide og reliable. Formålet med denne studien var å undersøke psykometriske egenskaper ved Fontenehusets spørreundersøkelse av medlemserfaringer (FUME). Studien fant, ved hjelp av intern konsistensanalyse og faktoranalyse, at det opprinnelige spørreskjemaet, bestående av ti påstander, ikke har tilfredsstillende psykometriske egenskaper, men kan fungere i revidert versjon (FUME-R) dersom to av påstandene fjernes. Studien konkluderer med at det reviderte skjemaet kan anvendes i arbeidet med å evaluere og videreutvikle tjenestetilbudet ved klubbhus for psykososial rehabilitering.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6010