Spis sunt – er unge mennesker lei maset?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2011

Serie/Rapportnr.

MAEH;2011

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i samfunnsernæring

Sammendrag

Informasjon om kosthold og sunn mat er tilgjengelig via en rekke kilder i samfunnet og mye har ulik kvalitet og mangler knyttet til vitenskapelig forankring. Ungdom er en utsatt og lett påvirkelig målgruppe når det gjelder helse- og kostholdsinformasjon. I hvilken grad ungdom er “lei maset” om å spise sunt, er valgt som problemstilling i masteroppgaven, samt hvilke faktorer som predikerer en slik holdning. Utvalget (N=395) bestod av elever på tredje trinn ved fire norske videregående skoler, hvor to lå i Hedmark og to i Akershus fylke. Elevene som deltok i undersøkelsen besvarte et spørreskjema bestående av hovedsakelig utsagn som skulle måle elevenes ”lei sunn mat-holdning”, i tillegg også spørsmål om demografi, fysisk aktivitet, benyttede kilder til informasjon om sunn mat og kosthold, og deres frekvensinntak av utvalgte sunne og usunne matvarer (som uavhengige variabler). Etter faktoranalyse og regresjonsanalyse ble 17 av 20 utsagn inkludert i et ”lei sunn mat”-konstrukt (LSM). Gjennomsnittsscore for LSM var 2,83 (± 1,13), hvilket tilsier at de fleste respondentene ikke var ”lut” lei maset om sunn mat. Det var derimot forskjell mellom kjønnene. Det var også forskjell i gjennomsnittscore på LSM mellom fylkene, hvor respondentene fra Akershus var mer lei maset enn respondentene fra Hedmark. Multippel regresjonsanalyse med LSM som avhengig variabel gav følgende signifikante prediktorer for Hedmark og Akershus, i synkende rekkefølge av β-koeffisientene: for Hedmark: Ukeblader/magasiner (kosthold), Chips/potetgull, Røyker/snuser og Frukt/bær. Tilsvarende for Akershus: Kjønn (gutt), Sjokolade/smågodt, Kokte grønnsaker, Chips/potetgull og Annet (informasjonssøk om sunn mat). Mange elever er muligens “lei maset” om sunn mat, og særlig gutter. Kanskje er tilstanden også et ruralt mer enn det er et urbant fenomen, med tilknytning til sosioøkonomiske og sosiokulturelle variabler. I fremtidige kampanjer og sosiale intervensjoner for å fremme godt kosthold blant unge mennesker, er det spesielt viktig å ha de unge guttene som er lei maset om sunn mat som spesielt utvalgt målgruppe

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1006