Sosialdemokratiet og solidariteten - fra Marx til Støre