Sosial kapital blant marginaliserte

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2010-01

Serie/Rapportnr.

Fontene forskning;(1)

Utgiver

Fellesorganisasjonen (FO)

Dokumenttype

Sammendrag

Begrepet sosial kapital i moderne samfunnsvitenskap er knyttet til en sentral idé i sosialt arbeid – at sosiale relasjoner og nettverk representerer ressurser som kan hjelpe folk videre i livet. I forskningen er denne forestillingen så sterk at kontakt med familie, venner og naboer ofte brukes som indikator på ressurser. I denne artikkelen skilles det mellom nettverk og ressurser og belyses hvilke ressurser som finnes i det sosiale nettverket til brukerne av Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjons tjenester. Undersøkelsen viser at brukerne har mye kontakt med venner, men lite med familien. Deres nettverk gir tilgang til ressurser som kan hindre ytterligere marginalisering, mens de har færre sosiale relasjoner som gir tilgang til ressurser som kan bidra til at de bedrer sin situasjon.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/468