Relevant bruk av PC i undervisningen på yrkesfag. En case-studie fra teknikk og industriell produksjon

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2012

Serie/Rapportnr.

MAYP;2012

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Tema for denne masteroppgaven er å vise et eksempel på hvordan teknologien kan brukes for å legge til rette for læring. Problemstillingen for undersøkelsen er Hvordan kan teknologi brukes for å legge til rette for læring på vg1 teknikk og industriell produksjon?Undersøkelsen tar sikte på å beskrive noen sentrale didaktiske valg som er gjort, og elevenes respons på undervisningsopplegget. Undervisningen tar i bruk teknologi for å operasjonalisere læreplanens mål og intensjoner, og undersøkelsen har fokus på hvordan dette fungerer i klasserommet. Sentrale tema er relevans, motivasjon, klasseledelse og digitale kompetanse. Undersøkelsen er lagt opp som et case-studium, der data er innsamlet gjennom observasjon og kvalitative intervjuer med lærer og elever

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1286