Relasjonens betydning for håp i kommunalt psykisk helsearbeid

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i psykisk helsearbeid

Sammendrag

Formålet med studien var å kartlegge håpsgraden mennesker med alvorlige psykiske lidelser i kommunalt psykisk helsearbeid, samt å undersøke sammenhengen mellom håpsgrad og forhold ved relasjon til primærkontakt. Herths håpsindeks (HHI) ble benyttet for å måle grad av håp. N-STAR i pasientversjon ble benyttet til å måle kvaliteten i den terapeutiske relasjonen. Av strukturelle relasjonelle forhold ble lengde på nåværende relasjon til primærkontakt, antall primærkontakter siste 12 måneder og hyppighet i treffpunkter til primærkontakt inkludert. 25 mottakere av kommunale psykisk helsetjenester deltok i studien som ble gjennomført som en kvantitativ tverrsnittstudie. Resultatet viser noe lavere grad av håp for denne gruppen enn normalbefolkningen for øvrig. Moderat korrelasjon mellom håp (HHI) og kvaliteten i den terapeutiske relasjonen (STAR) ble funnet, sammen med en moderat negativ korrelasjon mellom håpsgrad og antall primærkontakter siste 12 måneder. Det ble videre funnet en sammenheng mellom håpsgrad og lengden på relasjonen til primærkontakt, positivt korrelert for gruppen med skår på STAR over gjennomsnittet, negativt korrelert for gruppen med skår på STAR under gjennomsnittet.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2835